Suomalaiset yliopistoverkostot

Hilma on yksi suomalaisista, Opetusministeriön rahoittamista yliopistoverkostoista. Verkosto on uusi tapa tehdä yliopistojen välistä yhteistyötä. Myös verkostojen välistä yhteistyötä on viritelty ja sille on haettu yhteistä rahoitusta. Maaseudun tutkimuksen verkosto Rural Studies on verkostoyhteistyön vetovastuussa v. 2007. Tutustu näihin:

Co-op Network Studies – osuustoiminnan ja yhteisötalouden monitieteiset opinnot
Itä ja Kaakkois-Aasian koulutusverkosto
Historian valtakunnallinen verkko-opetus
Matkailualan verkostoyliopisto
Naistutkimuksen yliopistoverkosto Hilma
Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET
Psykologian verkostoyliopisto Psykonet
“Rural Studies yliopistoverkosto”: http://www.ruralstudies.fi/
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET
Taiteiden tutkimuksen valtakunnallinen virtuaaliopetus
Suomen virtuaalikielikeskus
Tieteiden ja teknologian historian valtakunnallinen verkosto TORUS
Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemia
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen verkosto
Viestintätieteiden yliopistoverkosto

Verkostojen väliseen yhteistyöhön ja laadun kehittämiseen liittyy myös Hilma-verkoston koordinoima ja yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuksen Verkostoakatemian ja Rural Studies-verkoston kanssa toteuttama verkostojen vertaisarviointi ja laatuhanke, joka toteutetaan Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) tuella v. 2007-08.

Verkostojen yhteinen vuonna 2007 julkaistu esite löytyy
täältä:YO_Verkostoja.pdf